Monitoring Agrometeorologiczny

Średnia temperatura powietrza w maju 2021 r. wyniosła 12,3°C i była niższa od średniej wieloletniej temperatury o 1,4°C. W czerwcu średnia temperatura osiągnęła wartość 20,2°C i była wyższa aż o 3,0°C od średniej wieloletniej.

Przebieg kumulowanej średniej dobowej temperatury powietrza w 2021 r. w okresie od maja do początku lipca był bardzo zbliżony do przebiegu w roku poprzednim. Od trzeciej dekady czerwca skumulowane wartości temperatury w 2021 r. nieznacznie przewyższały wartości ubiegłoroczne.

Kumulowana suma średniej dobowej temperatury powietrza od 1 maja do 3 lipca w latach 2020 i 2021.

Kumulowane opady atmosferyczne (mm) – od 1 maja do 6 lipca w latach 2020 i 2021.

Maj 2021 r. charakteryzował się znacznie wyższą sumą opadów atmosferycznych niż ubiegłoroczny (suma opadów w maju 2021 była wyższa o 76 mm niż rok wcześniej). Suma opadów w tym miesiącu była wyższa o 69,1 mm w porównaniu do średniej wieloletniej (stanowiąc 237% normy wieloletniej). W czerwcu suma opadów wyniosła 47,9 i była niższa od średniej wieloletniej o 10,6 mm i stanowiła 82% normy wieloletniej. Była niższa od sumy opadów w czerwcu ubiegłego roku o 132,7 mm, w którym suma ta była blisko trzykrotnie wyższa niż przeciętnie. Na przełomie maja i czerwca oraz w czerwcu wystąpiły okresy posuszne trwające od 9 do 13 dni.

Średnia dobowa temperatura powietrza i dobowe sumy opadów atmosferycznych (mm) – od 1 maja do 6 lipca w latach 2020 i 2021

Komentarz: Burzowa aura w tym roku nie ominęła również obszaru Kujaw. W rejonie Kruszwicy, w Tarnowie i Kobylnicy w nocy z 21 na 22 czerwca 2021r. przeszły gwałtowne burze, którym towarzyszyły ulewne opady deszczu. W ciągu nocy suma opadów wyniosła około 37 mm.  Kolejne ulewne deszcze wystąpiły w nocy 8/9 lipca. W ciągu 30 minut spadło 35 mm opadów, a sumie blisko 70 mm.

Przebieg wilgotności w różnych warstwach gleby pod uprawą buraka cukrowego w Tarnowie (retencja w profilu gleby 0-100 cm równa 135 mm); PWK – punkt wilgotności krytycznej.

Przebieg wilgotności w różnych warstwach gleby pod uprawą buraka cukrowego w Kobylnicy (retencja w profilu gleby 0-100 cm równa 95 mm), PWK – punkt wilgotności krytycznej.

Komentarz: Wilgotność krytyczna odpowiada wilgotności przerywania ciągłości wody w kapilarach glebowych, poniżej której ruch wody w postaci ciekłej w glebie zostaje znacznie zahamowany. Woda w glebie jest wtedy związana siłą odpowiadającą potencjałowi wynoszącemu około -0,1 MPa, co odpowiada wartości pF równej 2,7. Inaczej mówiąc jest to granica wilgotności gleby między zapasem wody łatwo dostępnej ZWŁD dla roślin i trudno dostępnej ZWTD.

Przebieg wilgotności w różnych warstwach gleby pod uprawą kukurydzy w Kruszy Duchownej.