2021

Początek sezonu wegetacyjnego

W 2021 roku na Kujawach początek sezonu wegetacyjnego odnotowano na przełomie pierwszej i drugiej dekady kwietnia. Można sklasyfikować go jako późny. Na Kujawach sezon wegetacyjny najczęściej rozpoczyna się w trzeciej dekadzie marca.

Temperatura bazowa 5oC jest to temperatura progowa, powyżej której następuje efektywny wzrost i rozwój większości roślin uprawnych w Polsce. Gdy w ciągu kilku kolejnych dni (najczęściej pięciu) średnia dobowa temperatura powietrza jest większa bądź równa 5oC oznacza to rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego.

Kumulowana suma średniej dobowej temperatury powietrza ≥5oC – od 1 kwietnia do 20 maja w latach 2020 i 2021.

Opady atmosferyczne

W półroczu zimowym (październik-marzec) w sezonie 2020/2021 na Kujawach suma opadów atmosferycznych wyniosła ok. 250 mm, podczas gdy w poprzednim sezonie była mniejsza o 50 mm.

W okresie od 1 kwietnia do 20 maja 2021r. suma opadów osiągnęła blisko 100 mm, a w roku 2020 zaledwie 40 mm.

Kumulowane opady atmosferyczne (mm) – od 1 października do 20 maja w latach 2019/2020 i 2020/2021.

Kumulowane opady atmosferyczne (mm) – od 1 kwietnia do 20 maja w latach 2020 i 2021.

2020

Faza 4-5 liści rozwoju buraka cukrowego na Kujawach, pole nawadniane, 15 maja 2020.

Początek zakrywania międzyrzędzi buraka cukrowego na Kujawach, czujniki wilgotności gleby z rejestratorem danych, pole nawadniane, 15 czerwca 2020.

Odkrywka profilu glebowego głębokości 120 cm na polu buraka cukrowego na Kujawach, pole nawadniane, 15 czerwca 2020.

Ap – poziom próchniczny (0-35 cm); C i Cg – poziomy materiałów macierzystych.