Zapraszamy do zapoznania się z krótką i treściwą prezentacje podsumowującą Projektu Woda dla Kujaw od pomysłu i zidentyfikowania nadchodzącego  problemu w roku 2015, głowniami problemami rolników związanych z walką suszą oraz kontynuacji działań na temat problemów wodnych w na Kujawach.