LIDER PROJEKTU

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB (ITP – PIB)
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02

mail: itp@itp.edu.pl

KOORDINATOR ZESPOŁU

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB Odział w Bydgoszczy
85-174 Bydgoszcz, ul. Glinki 60,

Wiesława Kasperska-Wołowicz

tel. +48 692-371-099

mail: w.kasperska-wolowicz@itp.edu.pl