Cel Operacji

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie w gospodarstwach rolnych członków grupy operacyjnej położonych na Kujawach innowacyjnego w skali regionu i kraju systemu monitoringu i agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień. 

System będzie służył do wspomagania podejmowania decyzji dotyczących prac agrotechnicznych w gospodarstwie, w szczególności nawadniania (kiedy, ile nawadniać). Wyniki generowane przez system będą reprezentatywne dla obszaru Kujaw, między innymi dzięki wykorzystaniu do monitoringu sieci lokalnych stacji agrometeorologicznych i map rolniczo-glebowych. Wartością dodaną będzie zastosowanie krótkoterminowych prognoz meteorologicznych do szacowania bieżących potrzeb nawadniania. 

Główne zadania będą polegały na opracowaniu modułu monitoringu agrometeorologicznego wraz z bazą danych, modułu operacyjnego planowania nawodnień oraz integracji tych modułów w jeden system. Prace będą prowadzone z wykorzystaniem modelowania matematycznego i technik informatycznych. Tworzone moduły oraz system będą testowane i doskonalone na bieżąco zarówno w warunkach polowych jak i laboratoryjnych przy współpracy jednostek naukowych, jednostki doradczej i rolników.  Realizacja Operacji obejmie również analizę właściwości retencyjnych gleb w  gospodarstwach członków Grupy Operacyjnej, instalację czujników wilgotności gleby (część z nich wyposażona w moduły transmisji danych) oraz dokonanie inwestycji. Działania te będą wykorzystane do testowania opracowywanego systemu, jak również pozwolą na bardziej precyzyjne niż do tej pory nawadnianie upraw.