W 2021 roku na Kujawach początek sezonu wegetacyjnego odnotowano na przełomie pierwszej i drugiej dekady kwietnia. Można sklasyfikować go jako późny.

Kumulowana suma średniej dobowej temperatury powietrza ≥5oC – od 1 kwietnia do 20 maja w latach 2020 i 2021.

Na Kujawach sezon wegetacyjny najczęściej rozpoczyna się w trzeciej dekadzie marca. Temperatura bazowa 5°C jest to temperatura progowa, powyżej której następuje efektywny wzrost i rozwój większości roślin uprawnych w Polsce. Gdy w ciągu kilku kolejnych dni (najczęściej pięciu) średnia dobowa temperatura powietrza jest większa bądź równa 5°C oznacza to rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego.

Opady atmosferyczne

W półroczu zimowym (październik-marzec) w sezonie 2020/2021 na Kujawach suma opadów atmosferycznych wyniosła ok. 250 mm, podczas gdy w poprzednim sezonie była mniejsza o 50 mm.
W okresie od 1 kwietnia do 20 maja 2021r. suma opadów osiągnęła blisko 100 mm, a w roku 2020 zaledwie 40 mm.

Kumulowane opady atmosferyczne (mm) – od 1 kwietnia do 20 maja w latach 2020 i 2021.

Kumulowane opady atmosferyczne (mm) – od 1 października do 20 maja w latach 2019/2020 i 2020/2021.