Każdy z nas zauważa wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Suszy, ale i okresów z nadmiernymi opadami – wskazała dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz. To jedna z osób, które zabrały głos podczas pierwszego dnia konferencji online „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Mowa o wydarzeniu towarzyszącemu Krajowym Dniom Pola w Minikowie 2021.

– Kujawy należą do obszaru Polski o najmniejszej średniej sumie opadów i dużych niedoborach wodnych dla roślin. Długotrwałe okresy posuszne występują również w latach o wyższej niż przeciętna sumie opadów atmosferycznych – podkreśliła dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. Jak wskazała, coraz ważniejsze są monitoring agrometeorologiczny i nawodnienia: – Badania prowadzone w województwie kujawsko-pomorskim pokazują nawet ponad dwukrotne zwiększenie plonu upraw nawadnianych w porównaniu z nienawadnianymi.

Wykład o systemie monitoringu, prognozowaniu agrometeorologicznym oraz planowaniu nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach, otworzył pierwszy dzień konferencji online pod hasłem „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”.

W przypadku Polski, wdrożono monitoring suszy rolniczej (prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG) oraz system monitoringu deficytu i nadmiaru wody w obszarach rolniczych (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy). W skali Europy działa zaś System Prognozowania Plonu Upraw Rolniczych.

– Systemy te opracowano dla dużej skali przestrzennej, nie reprezentują warunków lokalnych. Chcielibyśmy podawać informacje w skali gospodarstwa, pola, a wyniki badań przenieść na szerszy obszar – wskazała ekspertka. – Opracowany system, dzięki wykorzystaniu do monitoringu gęstej siatki stacji agrometeorologicznych, obsługiwanych przez KPODR i ITP oraz transmitujących dane, będzie reprezentatywny dla mniejszych obszarów w regionie Kujaw.