Grupa Operacyjna WODA DLA KUJAW

zaprasza na

Konferencję

podsumowującą operację

„Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień
w gospodarstwach rolnych na Kujawach”,

która odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego (CTWII) w Minikowie.

Prosimy zainteresowanych o dokonanie rejestracji elektronicznej do 10.06.2022 (piątek).

Formularz zgłoszeniowy na konferencje
Zaproszenie i program konferencji
14.06. 2022 r.
PROGRAM
9:30 – 10:00
Rejestracja uczestników / powitalna kawa
10:00 – 10:10
Otwarcie konferencji
dr inż. Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR
dr inż. Ewa Kanecka-Geszke – Dyrektor Oddziału ITP-PIB w Bydgoszczy
10:10 – 10:30
Operacja Woda dla Kujaw – cele, założenia i rezultaty projektu
dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, ITP-PIB – kierownik projektu
10:30 – 10:45
System Woda dla Kujaw jako narzędzie wspomagające decyzje nawodnieniowe
dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, ITP-PIB
10:45 – 11:00
Warunki agrometeorologiczne na Kujawach
dr inż. Bogdan Bąk, ITP-PIB
11:00 – 11:15
Potrzeby wodne roślin i problematyka nawadniania
dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, ITP-PIB
dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, ITP-PIB
11:15 – 11:30
Bazy danych i rola KPODR w projekcie Woda dla Kujaw
inż. Josip Zubac, KPODR
11:30 – 11:45
Przerwa kawowa
11:45 – 12:00
Wyniki badań polowych na obiektach demonstracyjnych
mgr inż. Tymoteusz Bolewski
12:00 – 12:20
Model matematyczny nawodnień – podstawy naukowe
prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, UKW,
dr hab. inż. prof. UKW Mieczysław Cieszko, prof. uczelni
dr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny, UKW
12:20 – 12:35
System Woda dla Kujaw – praktyczne zastosowanie
dr inż. Maciej Piechowiak, UKW
mgr inż. Marcin Kempiński, UKW
12:35 – 12:50
Panel dyskusyjny
– doświadczenia z realizacji projektu – uczestnicy projektu (rolnicy, doradcy, naukowcy)
– dyskusja – uczestnicy konferencji
12:50 – 13:10
Rozwój operacji w przyszłości. Podsumowanie konferencji
dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, ITP-PIB
mgr inż. Marek Radzimierski, KPODR
13:15 – 14:30
Obiad