WODA DLA KUJAW to innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach

Kujawy należą do obszaru Polski, w którym notowane są najniższe wartości opadów atmosferycznych (średnio w okresie IV-IX poniżej 300 mm) i największe niedobory wody opadowej dla roślin (średnio 190-200 mm dla roślin o długim cyklu wegetacji), konieczne do uzupełnienia w postaci nawadniania. W warunkach klimatycznych Kujaw susze meteorologiczne średnio pojawiają się co drugi rok. Prawie równie często pojawią się susze rolnicze, lecz ich liczba uzależniona jest od zdolności retencjonowania wody w glebie (42-50%). Najczęściej występują one na najsłabszych glebach, a najrzadziej na glebach ciężkich. Ponadto zróżnicowanie to wynika ze zmienności warunków glebowo-wodnych oraz charakteru i poziomu produkcji rolniczej. W celu realizacji operacji na wybranym terenie zainstalowano automatyczne stacje meteorologiczne i czujniki wilgotności gleby (część z nich wyposażona w moduły transmisji danych) oraz wykonano niezbędne inwestycje nawodnieniowe.

Obszar badań w projekcie Woda dla Kujaw w ujęciu Polski

Mapa obszaru operacji

Mapa badań polowych

Lokalizacja obszaru badań polowych

Pobierz poster Woda dla Kujaw