WODA DLA KUJAW to innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie w gospodarstwach rolnych położonych na Kujawach członków grupy operacyjnej innowacyjnego w skali regionu i kraju systemu monitoringu agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień

Zadaniem systemu Woda dla Kujaw jest wspomaganie podejmowania decyzji dotyczących prac agrotechnicznych w gospodarstwie, w szczególności nawadniania (kiedy, ?ile nawadniać?). Wyniki generowane przez system będą reprezentatywne dla obszaru Kujaw, między innymi dzięki wykorzystaniu do monitoringu sieci lokalnych stacji agrometeorologicznych i map rolniczo-glebowych. Innowacją systemu jest wykorzystanie krótkoterminowych prognoz meteorologicznych do szacowania bieżących potrzeb nawadniania.

Pobierz poster Woda dla Kujaw