WODA DLA KUJAW to innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach

Głównymi elementami systemu są moduły: monitoringu agrometeorologicznego wraz z bazą danych oraz operacyjnego planowania nawodnień. Będą one opracowane z wykorzystaniem modelowania matematycznego i technik informatycznych. Utworzony system wraz z modułami i innymi elementami będzie testowany i doskonalony na bieżąco zarówno w warunkach polowych, jak i laboratoryjnych przy współpracy jednostek naukowych, jednostki doradczej i rolników.

Spróbuj nasz opracowany system Woda dla Kujaw
Pobierz poster Woda dla Kujaw