WODA DLA KUJAW to innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach

PRODUKTY OPERACJI – Informacja o warunkach meteorologicznych w rejonach prowadzenia operacji i monitoring wilgotności gleby na uprawianych polach, krótkoterminowe prognozy pogody, wielkość dawek nawodnieniowych i terminy nawodnień

INNOWACJE OPERACJI
– System Woda dla Kujaw to innowacyjne narzędzie, łączące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (IT) i nowoczesne technologie produkcji (racjonalne i kontrolowane nawodnienia),
– Precyzyjne informacje o aktualnych i prognozowanych (3-5 dni) dawkach i terminach nawodnień, wilgotności gleby oraz aktualnych i prognozowanych (3-5 dni) warunkach agrometeorologicznych w zależności od aktualnej fazy wzrostu i rozwoju roślin.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SYSTEMU
– Optymalizacja plonowania objętych operacją upraw polowych (kukurydza, burak cukrowy, marchew, cebula i pietruszka).
– Zmniejszenie ryzyka strat plonu spowodowanych suszą meteorologiczną i glebową.
– Wzrost i stabilizacja plonów oraz osiągnięcie dobrej jakości produktów.
– Udoskonalona organizacja nawodnień i zarządzania nimi w produkcji roślinnej przełoży się na lepsze zarządzanie w całym gospodarstwie, bardziej efektywne niż dotychczas prowadzenie prac polowych (od przygotowania roli i siewu aż do zbiorów), bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich, lepszą organizację pracy i produkcji oraz poprawę kondycji ekonomicznej gospodarstwa.
– Dzięki generowanej w systemie informacji dotyczącej dawek i terminów wykonywania nawodnień, korzystanie z niego w gospodarstwach stosujących nawodnienia pozwoli na racjonalne gospodarowanie zasobami wody, planowanie nawodnień na najbliższe dni oraz na precyzyjne dawkowanie wody pod aktualne potrzeby roślin.

Pobierz poster Woda dla Kujaw